24 March 2011

seorang mukmin itu tidak akan menampakkan kesusahan dirinya kepada mukmin yang lain..

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. .” (Al-Baqarah(2) : 155)

No comments: