14 October 2009

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang behijrah di jalan Alllah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada.